Árak

ven­dég­ház (4–5 fő/ház/éj): 30 000 Ft

A ven­dég­ház dí­já­ban a korlátlan* in­ter­net hoz­zá­fé­rés ben­ne fog­lal­ta­tik. Kér­jük ven­dé­gein­ket az in­ter­net jó­hi­sze­mű hasz­ná­la­tá­ra.


MKB SZÉP embléma  OTP SZÉP embléma  KHB SZÉP embléma

OTP, MKB és KHB Szé­che­nyi Pi­he­nő­kár­tyát el­fo­ga­dunk.


* Ez azt je­len­ti, hogy sem adat­se­bes­sé­gi, sem adat­mennyi­sé­gi, sem idő­kor­lát nincs.